Jäseneksi liittyminen / Ansökan om medlemskap
Kaavakkeet / Förmulär
Jäsenhakemus / Ansökan om medlemskap

Liittyä voi kuka tahansa. Pätevyystodistusta tai asemalupaa et tarvitse liittyessäsi.

Vem som helst kan bli medlem. Man behöver inte ha behörighetsbevis eller stationstillstånd för medlemskap.

Jos liittyjä on alle 16-vuotias, hänen holhoojaltaan tarvitaan yhteystiedot tähän lomakkeeseen ja myöhemmin toimitettava kirjallinen lupa jäseneksi liittymiseen.

Om den som ansöker om medlemskap är yngre än 16 år behövs förmyndarens kontaktuppgifter i detta formulär och senare ett skriftligt tillstånd för medlemskap.

Hallitus hyväksyy noin kerran kuussa uudet jäsenet. Hallituksen hyväksymisen jälkeen jäsenpalvelut tulevat voimaan, ja toimistolta lähetetään jäsenpostia.

Styrelsen godkänner nya medlemmar ungefär en gång per månad. Efter styrelsens godkännande träder medlemstjänsterna i kraft och kansliet skickar medlemspost.

Jäsenmaksut 2022 / Medlemsavgifter 2022

Täysjäsen / Fullvärdig medlem, 64 €
Juniorijäsen, (alle 19-vuotiaat) / Juniormedlem, (under 19 år), 10 €
Nuorisojäsen, (19–28 -vuotiaat) / Ungdomsmedlem, (19–28 år), 32 €
Perhejäsen / Familjemedlem, 25 €.

Yritykset voivat liittyä kannatusjäseniksi: http://sral.info/2018/02/15/kannatusjasenyys/.

Företag kan ansluta sig som understödsmedlemmar: http://sral.info/2018/02/15/kannatusjasenyys/.

SRAL:n henkilörekisterit ja tietosuoja: http://sral.info/2018/05/24/tietosuoja/.

SRAL:s personregister och datasekretess: http://sral.info/2018/05/24/tietosuoja/.

Tämä lomake on tehty Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmässä.

Detta formulär är skapat med Ilmari-anmälningssystemet.

* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Yleisluokka / Allmän klass
Perusluokka / Elementär klass
täysjäseneksi / fullvärdig medlem
juniorijäseneksi (alle 19-vuotiaat) / juniormedlem (under 19 år)
nuorisojäseneksi (19–28 -vuotiaat) / ungdomsmedlem (19–28 år)
perhejäseneksi (jäsenyys ei sisällä lehteä) / familjemedlem (tidningen ingår inte i medlemskapet)


 
Tietosuojaseloste - Sekretesspolicy
ILMARI