* merkityt ovat pakollisia tietoja / fält med * är obligatoriska
Pätevyysluokka, jos on / Min behörighetsklass

Haluan liittyä Suomen Radioamatööriliiton / Jag vill ansluta mig till Finlands Radioamatörförbund som *Olen ollut aikaisemmin Suomen Radioamatööriliiton jäsen *

Nimeni, kutsuni, postiosoitteeni ja tiedon omakutsusta saa julkaista OH-luettelokirjassa (jäsenluettelo) / Mitt namn, anrop, postadress och information om egetanrop får publiceras i OH-katalogboken (medlemskatalogen) *

Nimeni, kutsuni, postiosoitteeni ja tiedon omakutsusta saa julkaista OH-luettelon internet-versiossa / Mitt namn, anrop, postadress och information om egetanrop får publiceras i OH-katalogens internetversion *